Quy định về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Ngày 17 tháng 06 năm 2010, Quốc hội ban hành Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Những điều cần biết về lệ phí môn bài

Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài.

Dịch vụ tư vấn kế toán - thuế uy tín, chi phí tối ưu

Kế toán Trường Thành cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán - thuế đảm bảo uy tín, chuyên nghiệp, chi phí hợp lý.

Chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình, người lao động cần nắm rõ các quy định liên quan.

Ấn định thuế là gì? Các trường hợp thực hiện ấn định thuế

Ấn định thuế là một phần quan trọng của hệ thống quản lý thuế nhằm đảm bảo rằng các khoản thuế được nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

Chế độ hưu trí và những cập nhật mới nhất 2023

Chế độ hưu trí là một trong những chế độ người lao động nhận được khi tham gia bảo hiểm xã hội. Các nội dung liên quan đến chế độ hưu trí được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu 06-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ và ngoại tệ

Mẫu bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ và ngoại tệ là các chứng từ kế toán Tiền tệ được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu phiếu thu và phiếu chi cho doanh nghiệp

Mẫu phiếu thu 01-TT và phiếu chi 02-TT là các chứng từ kế toán Tiền tệ được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Những điều cần biết về thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 14/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2009 và đã được sửa đổi, bổ sung 4 lần để xử lý các bất cập phát sinh trong thực tiễn và phù hợp với yêu cầu quản lý thuế trong từng giai đoạn.

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quy định cần biết về đăng ký thuế

Chương III Luật quản lý thuế 2019 quy định chi tiết về đối tượng đăng ký thuế, hồ sơ đăng ký thuế, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu.

Mẫu phiếu nhập kho và phiếu xuất kho theo Thông tư 200

Mẫu phiếu nhập kho 01-VT và phiếu xuất kho 02-VT là các chứng từ kế toán được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2023

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định, có 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Bao gồm: thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng bằng tiền hoặc hiện vật; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ thừa kế và thu nhập từ nhận quà tặng.

Mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200

Mẫu hợp đồng giao khoán 08-LĐTL được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu bảng thanh toán tiền lương cho doanh nghiệp

Bảng thanh toán tiền lương mẫu số 02-LĐTL được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định số 01-TSCĐ được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.
 Trường Thành - Dịch vụ Kế Toán & Thuế
 Trường Thành - Dịch vụ Kế Toán & Thuế