Kế toán thuế trong doanh nghiệp của bạn có nhiệm vụ và công việc gì?

2023-10-02 03:00:57 Tin công ty

Thuế thu nhập doanh nghiệp và giảm thuế TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp đang nhận được sự quan tâm của các chủ doanh nghiệp. Vậy thuế thu nhập doanh nghiệp này có những gì cần chú ý và sự giảm của loại thuế này như thế nào? Hãy cùng theo dõi nội dung dưới đây

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế điện tử

Tờ khai thuế điện tử hệ là thống kê khai thuế qua mạng được Tổng cục thuế khai thác và đưa vào ứng dụng. Vậy cách nộp tờ khai thuế điện từ này như thế nào hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ

Tối ưu thuế doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đang đau đầu vì phải đóng rất nhiều thuế, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn cũng như nhiều sai sót về thuế. Vậy có cách nào để tối ưu thuế cho doanh nghiệp, hãy theo dõi nội dung dưới đây để tìm hiểu rõ

Mẫu sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng dùng cho hộ kinh doanh

Mẫu sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng dùng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được ban hành được ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 88/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 04/SS-HĐĐT

Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 04/SS-HĐĐT được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Báo cáo tài chính là gì? Cách làm báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì? Cách làm báo cáo tài chính và những điều cần lưu ý. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về báo cáo tài chính và cách làm báo cáo tài chính

Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200

Mẫu bảng chấm công 01a-LĐTL được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu kê khai hàng hóa và dịch vụ được giảm thuế GTGT

Mẫu kê khai hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT là Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn 02/ĐN-HĐG

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn 02/ĐN-HĐG được ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng) về việc chuyển nhượng cổ phần.

Mẫu hợp đồng cho thuê lại lao động

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động bằng văn bản.

Mẫu giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp thường dùng.

Khi cần phân công cho cá nhân, tổ chức thay mặt mình thực hiện một công việc nào đó thì doanh nghiệp thường sử dụng mẫu Giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền.

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc được ban hành theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng và giấy thanh toán tiền tạm ứng

Giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03-TT và giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04-TT được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu 06-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ và ngoại tệ

Mẫu bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ và ngoại tệ là các chứng từ kế toán Tiền tệ được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu phiếu thu và phiếu chi cho doanh nghiệp

Mẫu phiếu thu 01-TT và phiếu chi 02-TT là các chứng từ kế toán Tiền tệ được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 Trường Thành - Dịch vụ Kế Toán & Thuế
 Trường Thành - Dịch vụ Kế Toán & Thuế