Những Lưu Ý Về Thời Gian Quyết Toán Thuế Doanh Nghiệp Cần Biết

Thứ hai - 19/09/2022 09:52
Doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều loại thuế. Mỗi loại thuế lại có thời gian quyết toán thuế và ngày gia hạn nộp quyết toán thuế khác nhau. Khi kế toán viên của doanh nghiệp không nắm rõ thời gian để khai báo với thuế. Hậu quả là không chỉ doanh nghiệp bị phạt nộp chậm thuế. Hãy tìm hiểu về những lưu ý về thời gian quyết toán thuế qua bài viết sau.
Hướng dẫn chính sách thuế theo Nghị định số 15 2022 NĐ CP
Hướng dẫn chính sách thuế theo Nghị định số 15 2022 NĐ CP

Thời gian quyết toán thuế

Nhà Nước rất quan tâm đến các vấn đề về thuế và quyết toán thuế. Bằng chứng là có rất nhiều quy định và luật liên quan đến quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Cho đến nay vẫn chưa có văn bản luật nào quy định rõ ràng về thời gian quyết toán thuế của doanh nghiệp.

Tại điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

 • Doanh nghiệp phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước. Trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế.
 • Doanh nghiệp phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. Nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế.

Điều này có nghĩa là doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm với số liệu đã kê khai và báo cáo với cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ có nghĩa vụ đi kiểm tra số liệu mà doanh nghiệp đã kê khai.

Mặc dù vẫn chưa có văn bản pháp luật nêu cụ thể doanh nghiệp bao nhiêu năm thì quyết toán thuế 1 lần. Tuy nhiên, nếu quá 5 năm doanh nghiệp không thực hiện quyết toán thuế sẽ bị quy vào hành vi trốn thuế.

 

Quy định thuế


 

Theo thông tư số 166/2013/TT-BTC định rằng: Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì thời hiệu xử phạt là 5 năm. Tính từ ngày thực hiện hành vi vi phạm đến ngày ra quyết định xử phạt. Ngày thực hiện hành vi vi phạm là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế mà người nộp thuế thực hiện hành vi vi phạm.
 

Xử lý hành vi nộp tờ khai quyết toán thuế muộn

 

Các doanh nghiệp và kế toán viên phải thực sự cẩn trọng khi làm việc với cơ quan hành chính của Nhà Nước, đặc biệt là vấn đề về thuế.

Đặc biệt, đã có các văn bản, pháp chế quy định về hình thức phạt khi nộp thuế chậm của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không tuân thủ theo quy chế đã được đề ra, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt.

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 166/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định các hành vi sau đây sẽ bị quy là vi phạm hành chính về thủ tục thuế:

 • Chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế.
 • Chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn đã quy định.
 • Chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.

Theo đó, nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế chậm so với thời hạn quy định sẽ bị xử phạt hành chính. Tùy mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử phạt khác nhau.

 

27 11 hoinghidoithoai


 

Thời gian nộp tờ khai quyết toán thuế

 

Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

 1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.
 4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
 5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 6. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
 7. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến sử dụng đất theo cơ chế một cửa liên thông thì thực hiện theo thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn về cơ chế một cửa liên thông đó.
toan+canh
 

Thuế môn bài

 

Lệ phí môn bài (thuế môn bài) là loại thuế khá đặc biệt. Doanh nghiệp chỉ cần nộp thuế duy nhất khi bắt đầu bước vào hoạt động kinh doanh.

Hạn nộp lệ phí môn bài là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 

Thuế GTGT, TNDN, TNCN

 

Thời gian nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, GTGT, TNCN như sau:

 • Nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng. Doanh nghiệp cần nộp tờ khai chậm nhất là ngày 20 tháng sau.
 • Nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo quý. Doanh nghiệp cần nộp tờ khai chậm nhất vào ngày 30 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
 • Nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo năm. Doanh nghiệp cần nộp tờ khai chậm nhất vào ngày 30 tháng đầu tiên của năm tiếp theo.

Đặc biệt lưu ý về thời hạn nộp mẫu 06 – đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế. Từ ngày 5/11/2017, theo Thông tư 93/2017/TT/BTC và Công văn 4253/TCT-CS đã bãi bỏ, không phải nộp mẫu 06/GTGT nữa. Doanh nghiệp sẽ không phải lập mẫu 06 để làm thủ tục khai báo với cơ quan Thuế.

Trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế, doanh nghiệp cần soát xét hồ sơ kế toán. Tránh trường doanh nghiệp nộp thiếu, bị quy thành nộp chậm.
 

Lưu ý về hạn nộp tờ khai quyết toán thuế

 

Tại điều 8 thông tư 156/2013/TT-BTC có lưu ý về việc hạn nộp tờ khai thuế như sau:

 • Trường hợp thời gian quyết toán thuế được tính bằng “ngày làm việc”. Tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính Nhà Nước trừ ngày nghỉ theo quy định.
 • Trường hợp gia hạn nộp quyết toán thuế là một ngày cụ. Thì ngày bắt đầu tính hết thời hạn là ngày tiếp theo của ngày cụ thể đó
 • Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định. Ngày cuối cùng của thời gian quyết toán thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.
 • Ngày đã nộp hồ sơ thuế để tính thời hạn giải quyết công việc hành chính thuế. Ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ, văn bản đúng theo quy định là hạn nộp tờ khai.
 
Tăng cường hỗ trợ người nộp thuế vượt qua dịch Covid 19
  

Tuy nhiên, quy định trên chỉ áp dụng cho doanh nghiệp nộp tờ khai bằng bản giấy trực tiếp cho cơ quan thuế. Vì những ngày nghỉ lễ cơ quan Thuế không làm việc nên doanh nghiệp không nộp được.

Đối với các doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế online hoặc thực hiện các giao dịch điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế. Việc nộp tờ khai có thể diễn ra 24/24 và tất cả các ngày trong tuần (kể cả chủ nhật).
 

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ khai thuế

 

Tại điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC có nhắc đến việc có thể gia hạn nộp quyết toán thuế cho doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế nếu bị ảnh hưởng do: thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ,…

Đối với các hồ sơ khai thuế, bao gồm: hồ sơ khai thuế tháng, quý, tạm tính theo quý, khai thuế năm, khai thuế theo từng nghiệp vụ phát sinh. Doanh nghiệp được gia hạn thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế.
 

Nhận diện để xử lý các hành vi vi phạm BHXH, BHTN, BHYT, bảo vệ quyền lợi người tham gia ngày càng tốt hơn


 

Đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế, thời gian gia hạn của doanh nghiệp không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế.

Ngoài ra, căn cứ theo công văn số 1097/TCT-KK của Tổng cục thuế:

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới, hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ. Ví dụ: năm 2017 doanh nghiệp bạn muốn áp dụng phương pháp tính thuế mới thì 20/12/2016 là thời hạn phải nộp mẫu 06/GTGT.

Dưới đây, Trường Thành đã liệt kê lại thời gian nộp và gia hạn thời gian quyết toán một số thuế thường gặp ở doanh nghiệp để bạn tham khảo.

Trên đây là những lưu ý về thời gian quyết toán thuế mà Trường Thành muốn chia sẻ cùng bạn. Chúng tôi hi vọng đã chia sẻ những thông tin hữu ích đến bạn. Mọi ý kiến phản hồi vui lòng để lại bình luận hoặc liên hệ.

Dịch Vụ Kế Toán Trường Thành

Trụ sở chính: No.01 – LK64, No.01 – LK65 khu đất dịch vụ 16,17, 18a, 18b phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.
Hotline: 0868 60 48 46
Email: dichvuketoantruongthanh@gmail.com

 Từ khóa: quyết toán thuế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập16
 • Hôm nay759
 • Tháng hiện tại4,509
 • Tổng lượt truy cập1,786,598
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây