Báo cáo thuế hàng tháng cần làm những công việc gì?

Thứ sáu - 17/10/2014 18:56

baocaothuehangthang

baocaothuehangthang
Nếu doanh nghiệp bạn chưa may mắn sở hữu một nhân viên kế toán thuế kì cựu hay bạn đang muốn công tác kế toán thuế hàng tháng của mình tốt hơn nữa thì Trường Thành có thể giúp bạn thực hiện điều này một cách xuất sắc

Báo cáo thuế hàng tháng cần làm những công việc gì?

baocaothuehangthang

Một chữ THUẾ đơn giản nhưng guồng quay xung quanh nó lại khiến hầu hết các doanh nghiệp phải “đau đầu chóng mặt”. Chỉ một sai phạm nhỏ cũng đủ khiến cơ quan pháp luật gõ cửa và số tiền phạt đôi khi khiến lợi nhuận thu được cũng chả thấm vào đâu. Thêm nữa, nếu doanh nghiệp ăn nên làm ra với nguồn hàng tốt, doanh thu cao mà kế toán thuế lại chưa đủ đẳng cấp để tư vấn một cách khôn ngoan cho chủ doanh nghiệp nhằm tối ưu cân đối doanh thu thì quả là nan giải.

Nếu doanh nghiệp bạn chưa may mắn sở hữu một nhân viên kế toán thuế kì cựu hay bạn đang muốn công tác kế toán thuế hàng tháng của mình tốt hơn nữa thì Trường Thành có thể giúp bạn thực hiện điều này một cách xuất sắc:

Sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và những chuyên gia trong ngành lâu năm chúng tôi sẽ tiến hành các công việc cụ thể sau:

I. Báo cáo thuế tháng 1

Báo cáo thuế tháng 12, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4 năm trước, khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính quí IV năm trước.

1. Khai thuế kỳ thuế tháng 12 bao gồm:

- Khai thuế giá trị gia tăng

- Kê khai thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

- Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

- Kê khai thuế tài nguyên (nếu có)

Thuế Giá trị gia tăng gồm có:

- Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT:

- Bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT;

- Bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT;

- Bản giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-KHBS;

- Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT;

- Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.

Thuế Tiêu thụ đặc biệt (nếu có) gồm:

- Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB;

- Bảng kê hóa đơn bán các hàng hóa, dịch vụ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB;

- Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

Thuế tài nguyên (nếu có) gồm:

- Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên gồm:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN;

- Mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%);

- Mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%).

baocaothuehangthang1

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4 năm trước

3. Kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV năm trước

- Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV năm trước gồm tờ kê khai thuế TNDN quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.

Thời hạn để nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế là ngày 30 tháng 01.

- Các loại thuế cần kê khai và nộp theo năm, bao gồm:

+ Thuế Môn bài. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp, công ty bạn có vốn đăng ký kinh doanh so với năm trước không thay đổi thì không cần nộp.

+ Thuế nhà, đất đối với tổ chức (nếu có)

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức (nếu có)

Hồ sơ kê khai thuế gồm:

- Tờ kê khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.

- Tờ kê khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT (nếu có)

- Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN (nếu có)

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 tháng 01

 

II. Báo cáo thuế tháng 2

Kê khai thuế kỳ thuế tháng 01. Các loại thuế mà cần kê khai bao gồm:

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

- Thuế tài nguyên (nếu có)

- Thuế TNCN thường xuyên

+ Hồ sơ kê khai thuế: bao gồm chứng từ, tờ khai và thực hiện giống như hồ sơ kê khai thuế kỳ thuế tháng 12 năm trước

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là vào ngày thứ 20 tháng 02.

Ngoài ra, còn phải làm thêm báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn năm trước. Báo cáo thanh - quyết toán sử dụng hóa đơn hàng năm sử dụng mẫu BC-29/HĐ được ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất là trước ngày 25 tháng 02.

III. Báo cáo thuế Tháng 3:

baocaothuehangthang2

Kê khai thuế kỳ thuế tháng 02 có hồ sơ kê khai thuế giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 01.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 tháng 03.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1 năm nay. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1 sử dụng biểu mẫu trong phần mềm HTKK 3.2.4

Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 tháng 04

- Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng (đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ).

- Thuế TNDN.

- Thuế TNCN thường xuyên.

- Thuế Tài nguyên (nếu có)

Quyết toán thuế năm trước, bao gồm:

Hồ sơ:

- Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng sử dụng tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT.

- Thuế TNDN sử dụng Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN; Báo cáo tài chính năm; Một hoặc một số phụ lục kèm theo Tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp):

* Phụ lục kết quả sản hoạt động xuất kinh doanh theo mấu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, hoặc 03-1C/TNDN, 03-2/TNDN.

Riêng phụ lục chuyển lỗ số 03-2/TNDN doanh nghiệp chỉ xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế (Mục II), không đăng ký kế hoạch chuyển lỗ (Mục I).

* Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo mẫu số 03-3/TNDN (nếu có)

* Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN theo các mẫu quy định.

* Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5/TNDN.

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế Tài nguyên sử dụng khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN.

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế năm: Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12

Nếu trường hợp doanh nghiệp tính phân bổ lại số thuế GTGT được khấu trừ trong năm trước theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của năm thì phải lập Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT kèm theo hồ sơ khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 3 năm nay. Hạn nộp chậm nhất cho cơ quan thuế đó là ngày thứ 20 tháng 4 năm nay.

baocaothuehangthang3

IV: Báo cáo thuế các tháng còn lại

- Kỳ khai thuế tháng phát sinh trước các chứng từ, hóa đơn, báo cáo, hồ sơ cũng tương tự như các tháng trên.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng này. Kê khai và nộp trước ngày 20 tháng sau.

- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý này. Kê khai và nộp trước ngày 30 quý sau.

Trường Thành cam kết sẽ:

  • Đem đến lợi ích tối ưu cho doanh nghiệp trong việc quyết toán thuế.
  • Luôn hoàn thành đúng thời hạn và tuyệt đối tránh mọi sai sót.
  • Giá thành hợp lý.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Trường Thành

Địa chỉ: số 15D – Ngõ 236/18 Khương Đình – Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội
Vp : No01 - LK 65 Khu đô thị mới Dương Nội Hà Đông Hà Nội

Số điện thoại: (84.4)-35765037, Mobile: 0903284568

Email:ketoantruongthanh68@gmail.com,  Fanpage : kế toán thuế trường thành

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây